VANGRAIL

Advisering en Coaching

Wie is Vangrail ?


Oprichter John Buitenhuis (17-4-1956) heeft bijna 25 jaar als stedenbouwkundige bij diverse gemeenten gewerkt. Na in 2007 met VANGRAIL parttime gestart te zijn, is hij in 2008 definitief gestopt als ambtenaar. John heeft dus een brede ervaring op stedenbouwkundig en planologisch gebied, en heeft in de loop der jaren vele ruimtelijke plannen ontworpen, uitgewerkt en in de uitvoering begeleid als projectleider.

Daarnaast heeft hij veel kennis op het gebied van inspraakprocedures, en kent hij de wereld van de gemeente, provincie en woningcorporatie bijzonder goed. Naast het maken van plannen heeft hij in het verleden diverse gemeentebesturen op ruimtelijk en stedenbouwkundig gebied geadviseerd over uiteenlopende vraagstukken.

Het opzetten van een ouder/wooninitiatief voor zijn meervoudig beperkte zoon Bram in de jaren 2002-2007 deed hem besluiten zijn kennis in te gaan zetten voor een breder publiek en in 2007 te gaan starten met VANGRAIL advisering en coaching.