VANGRAIL

Advisering 

Praktijkvoorbeelden

 U ontmoet een paar mensen waarmee u een lang gekoesterde wens in vervulling wilt laten gaan. Dit kan een initiatief zijn op het gebied van samen bouwen, wonen, een kleinschalige onderneming, een ouderinitiatief, een plattelandswinkel, een zorgboerderij of wat dan ook. Hier komt nogal wat bij kijken. VANGRAIL kan daarbij optreden als uw coach, projectleider, adviseur gedurende het gehele proces of een deel daarvan. U zegt het maar…

U heeft een onderneming en wilt uw activiteiten graag uitbreiden of wijzigen. Hiervoor gelden meestal veel regels op planologisch -, bouw- en milieugebied. VANGRAIL kan met- of namens u hiervoor de onderhandelingen voeren…

U wilt samen met vrienden een project starten. Dit kan een bouwplan voor een dubbele woning zijn, maar ook een landschapsplan waarin u beiden gaat investeren. Hiervoor moet het nodige overleg gevoerd worden, afspraken vastgelegd en vergunningen aangevraagd. Ook hierbij ondersteunt VANGRAIL u graag…

U dreigt het slachtoffer te worden van een geconstateerde bodemverontreiniging bij uw buren….! Hoe kan ik mijn belangen veilig stellen? Heb ik recht op een schadevergoeding en hoe kan ik dit claimen? VANGRAIL doet hiervoor een voorstel en start zo spoedig mogelijk de onderhandelingen…

U wilt al jarenlang een zorgonderneming starten voor mensen met een beperking. U hebt hiervoor zelfs al een mooi pand gezien….Maar kan dit allemaal, en hoe kan ik dit bekostigen? VANGRAIL zal u begeleiden…