VANGRAIL

Advisering en Coaching

Per Saldo Wonen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sinds 2013 is VANGRAIL als freelance adviseur verbonden aan (PGB)budgethoudersvereniging Per Saldo  in Utrecht,  en dan met name bij de afdeling ' Wonen'.  

Achter de schermen wordt daarbij nagedacht over vragen die bij hen via de mail of telefoon binnen komen v.w.b. wooninitiatieven en kleinschalige zorgondernemingen, Daarnaast worden er door VANGRAIL op verzoek van Per Saldo trainingen gegeven op het gebied van het ontwikkelen van kleinschalige wooninitiatieven.

Voor informatie: www.persaldo.nl