VANGRAIL

Advisering 

Diensten

Onze diensten zijn o.a:

* Het voeren van onderhandelingen/ gesprekken met gemeentelijke of provinciale overheden of een woningcorporatie namens of met opdrachtgevers; 

 * Het opstellen van een schriftelijke inspraakreactie of zienswijze;

 * Het begeleiden van een planproces; 

*  Het begeleiden van belangen/ initiatiefgroepen, b.v. in het kader van collectief of  particulier opdrachtgeverschap;

*   Het indienen van een subsidieaanvraag;  

*  Het opstellen van een brief of verzoekschrift aan een gemeentelijke -,                  provinciale- ,of semi- overheid;  

*  Het verrichten van een algemeen haalbaarheidsonderzoek (quick- scan) voor een project;  

*  Het opstellen van een visie voor een project;  

*   Advisering en bemiddeling bij een woningaanpassing in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 


Dit zijn zo maar wat voorbeelden... Andere casus ? Bel/ mail ons voor meer informatie !